Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - STUDENI

1Svi Sveti
1Sluga Božji Josip Lang
1Sveti Zygmunt Gorazdowski
2Dušni dan
2Sveti Just iz Trsta
2Sveta Ruta
3Sveti Hubert
3Sveti Martín de Porres
3Sluga Božji Placido Cortese
4Sveti Karlo Boromejski
4Sveti Malahija iz Armagha
4Blaženi Pavol Peter Gojdič
5Sveti Emerik
5Sveti Elizabeta i Zaharija
5Blaženi Serafin Kodić Glasnović i Anton Muzić
6Sveti Leonard
6Sveti Pavao Carigradski
6Sveti Willibrord
7Sveti Engelbert
7Blaženi Antonio Baldinucci
7Sveti Prosdocim
8Blaženi Ivan Duns Scot
8Sveti Adeodat
8Sveti Geoffroy iz Amiensa
9Blaženi Gracija Kotorski
9Sveta Elizabeta od Presvetog Trojstva
9Sveti Teodor iz Amasije
10Sveti Leon Veliki
10Sveti Andrija Avellino
10Blažena Odette Prévost
11Sveti Martin
11Blaženi Kamen Vičev i bugarski mučenici
11Sveti Ivan Milosrdni
12Sveti Jozafat
12Sveti Emilijan
12Sveti Astrik
13Sveti Stanislav Kostka
13Sveti Brcko
13Sveta Agostina Pietrantoni
14Sveti Nikola Tavelić
14Sveti Ivan Trogirski
14Sveti Laurence O'Toole
15Sveti Albert Veliki
15Sveti Josip Pignatelli
15Sveti Leopold Austrijski Pobožni
16Sveta Margareta Škotska
16Sveta Gertruda
16Sveti Edmund Rich
17Sveta Elizabeta Ugarska
17Sveti Dionizije Aleksandrijski
17Sveti Roque González, Alfonso Rodríguez i Juan del Castillo
17Blažena Salomea Krakovska
18Sveta Rose Philippine Duchesne
18Blažena Karolina Kózka
18Sveti Noa
19Sveta Matilda von Hackeborn
19Sveti Rafael Kalinowski
19Sveti Obadija
19Sveti Faust Aleksandrijski
20Sveti Feliks de Valois
20Sveti Bernward iz Hildesheima
20Blažena Anna Kolesárová
21Prikazanje Blažene Djevice Marije i Gospa od Zdravlja
21Sveti Mauro Porečki
21Sveti Gelazije I
22Sveta Cecilija
22Sveti Filemon, Apija i Arhip
22Sveti Pedro Esqueda Ramírez
23Sveti Klement
23Sveti Kolumban
23Sveti Spes
24Krist Kralj
24Sveti vijetnamski mučenici
24Sveti Krševan
24Sveti Albert iz Leuvena
25Sveta Katarina
25Sluga Božji Ante Josip Tomičić
25Blažena Elizabeta iz Reutea
26Sveti Leonardo da Porto Maurizio
26Sveti Ivan Berchmans
26Blaženi Giacomo Alberione
27Sveti Virgilije
27Sveti Francesco Antonio Fasani
27Blaženi Bernardino iz Fosse
28Sveti Jakov Markijski
28Sveti Grgur III.
28Sveti Grgur Nisenski
29Sveta Katarina Labouré
29Sveti Saturnin i Sizinije
29Sveti Krispin i Krispinijan
30Sveti Andrija
30Sveti Silvestar Guzzolini
30Sveti Cuthbert Mayne

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Mjesec    Dan     

Svetac dana - Sveti Karlo Boromejski

Sveti Karlo Boromejski

Sveti Karlo Boromejski

Danas od srca čestitamo imendan našim Karlama i Karlima, Dragicama i Dragutinima. Njihov je sveti zaštitnik Karlo Boromejski (Carlo Borromeo), milanski nadbiskup i crkveni obnovitelj. Rodio se 2. listopada 1538. u talijanskom gradu Aroni (Lago Maggiore, Pijemont) u grofovskoj obitelji Borromeo. Studirao je pravo u Paviji, doktorirao 1559, a njegov ujak, papa Pio IV. (Giovanni Medici), imenovao ga je 1560. kardinalom i nadbiskupom Milana. Kao papin državni tajnik vješto je vodio crkvenu politiku i znatno doprinio ponovnom otvorenju i zaključenju obnoviteljskog Tridentskog sabora (1562-63). Jedan od najvećih talijanskih crkvenih obnovitelja (suautor „Rimskog katekizma“), savjetnik papa i kraljeva, prijatelj svetog Filipa Nerija, isticao se žarkom molitvom, pokorom, napornim radom i brojnim putovanjima. Kao milanski nadbiskup (1560-84) provodio je obnovu kao strogi asket, marljivi dušobrižnik i vješti organizator svećeničkog pastoralnog rada (zvali su ga i „otac klera“). Div biskupskoga pastorala, stizao je i u najudaljenije i najzabačenije predjele svoje nadbiskupije, često pješke ili jašući na konju. Osnovao je brojne škole, sjemeništa, kolegije i bolnice, a 1578. svećeničku i laičku bratovštinu Oblata svetog Ambrozija.

Postao je posebno omiljen kod vjernika („San Carlone“) zbog svojeg nesebičnog zalaganja i brige za bolesnike u vrijeme velike kužne pošasti u Milanu (1576). Njegova korespondencija u milanskoj ambrozijanskoj knjižnici broji 268 knjiga (folijanata), a sadrži 35 tisuća pisama. Preminuo je u Milanu 3. studenoga 1584. Blaženim ga je 1602. proglasio papa Klement VIII, a svetim 1610. papa Pavao V. Zlatna liga (savez švicarskih katoličkih kantona), sklopljena 1586, nazvana je po njemu 1655. Boromejskom ligom. Zazivaju ga prigodom bolesti želuca, trbuha i crijeva, grčeva i čireva, a zaštitnik je Lombardije, biskupa, kateheta, katekumena, sjemeništaraca, duhovnih vođa, proizvođača štirke, jabučnjaka te mnogih biskupija, naselja, učilišta, župa i crkava širom svijeta i hrvatskih krajeva (Lacići kod Magadenovca, Karlobag, Okrug na Čiovu, Tovariševo kod Bača, Pančevo).

Sveti Karlo Boromejski

Slika: Sveti Karlo Boromejski

Sveti Karlo Boromejski

Slika: Sveti Karlo Boromejski

Sveti Karlo Boromejski

Slika: Sveti Karlo Boromejski

Sveti Karlo Boromejski

Slika: Sveti Karlo Boromejski

Sveti Karlo Boromejski

Slika: Sveti Karlo Boromejski

Karlo Boromejski - župna crkva u Okrugu

Slika: Karlo Boromejski - župna crkva u Okrugu

Svetac dana - Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija (Malachy), biskup, cistercit, prvi irski kanonizirani svetac, rođen je 1094. kao Maelmhaedhoc Ó Morgair u irskom gradu Armaghu. Armagh je glavni grad istoimene grofovije u sjevernoj Irskoj, sjedište sveirskog primasa, dakle irska crkvena prijestolnica. Plemićkog podrijetla, sin učitelja, već je u mladosti stekao izvrsnu naobrazbu. Jedan od njegovih učitelja bio je Imhar O’Hagan, kasniji opat u Armaghu. Postao je redovnik, živio po strogim pravilima, a za svećenika ga je 1119. zaredio sveti Ceallah (Celsus). Svoje znanje o teologiji i liturgiji usavršavao je u Lismoreu (grofovija Waterford), kod tamošnjeg biskupa, svetog Malchusa, benediktinca. Opat u Bangoru postao je 1123, biskup Connora 1124, a nadbiskup Armagha 1132. Malahija je bio mudar i razborit biskup, sjajan propovjednik i crkveni obnovitelj. Umjesto keltske liturgije uveo je rimsku, a u svećeničke redove zaveo red i disciplinu. Pripisuju mu se brojna čudesa i proroštva, a bolesnike je ozdravljivao polaganjem ruku iznad njihovih glava. U vrijeme gladi sadio je po Irskoj jabuke. Odlikovao se velikom privrženošću rimskoj crkvi i svetom ocu papi. Krenuo je 1139. na put u Rim, preko Škotske, Engleske i Francuske, a zaustavio se u opatiji Clairvaux (departman Aube, Champagne-Ardenne, sjeveroistočna Francuska), gdje je tada živio i djelovao velikan kršćanske Europe, slavni sveti Bernard, utemeljitelj cistercita. Malahija je na svetog Bernarda ostavio snažan dojam i on je na račun irskog biskupa izrekao niz pohvala. Postali su veliki prijatelji, Bernard je Malahiji pomogao kod uspostavljanja cistercitskog reda u Irskoj (opatija Mellifont u grofoviji Louth, 1142), a nakon njegove smrti napisao Malahijin životopis.

U Rimu je papa Inocent II. Malahiju imenovao svojim legatom u Irskoj. I na svojem drugom putu u Rim, Malahija se zaustavio u Clairvauxu i tamo se razbolio. Slutio je da mu se bliži kraj, a sveti Bernard i njegovi redovnici okružili su ga brižnom pažnjom. On je samo odmahivao glavom i govorio: “Sve je to uzalud. No, iz ljubavi se pokoravam vašoj njezi.” Preminuo je u Clairvauxu 2. studenoga 1148. Svetim ga je 1190. proglasio papa Klement III, kao prvog kanoniziranog irskog sveca. Sveti Malahija vjerojatno ne bi bio tako poznat izvan granica svojeg prekrasnog Zelenog otoka da mu nisu pripisali tobožnja proroštva o papama, sve do konca svijeta. Ta su proroštva čista krivotvorina iz XVI. stoljeća, ispunjena mutnim, neodređenim i višeznačnim tvrdnjama, a da bi bila vjerodostojnija iskorišteno je ime i slava svetog Malahije. Konstruirana su na navodnim Malahijinim vizijama u vrijeme njegovog boravka u Rimu, 1139. Sveti Malahija je zaštitnik Irske, nadbiskupije Armagh te biskupije Down i Connor, a posvećene su mu mnoge župe i crkve diljem Irske i Sjeverne Amerike.

Sveti Malahija iz Armagha

Slika: Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija iz Armagha

Slika: Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija iz Armagha

Slika: Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija iz Armagha

Slika: Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija iz Armagha

Slika: Sveti Malahija iz Armagha

Sveti Malahija iz Armagha

Slika: Sveti Malahija iz Armagha

Svetac dana - Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič, Rusin, grkokatolički slovački biskop, redovnik bazilijanac, mučenik, rođen je 17. srpnja 1888. u naselju Ruské Pekľany (okrug Prešov, sjeveroistočna Slovačka) kao Peter Gojdič, treće dijete rusinskog grkokatoličkog svećenika Štefana Gojdiča i njegove supruge Anne Gerbery. Osnovnu i srednju školu polazio je u Cigeľki, Bardejovu i Prešovu. Od 1907. studirao je teologiju u Prešovu i Budimpešti, gdje je sebe i svoj rad posvetio Presvetom Srcu Isusovom. Za svećenika je zaređen 27. kolovoza 1911. u prešovskoj grkokatoličkoj katedrali, zajedno sa svojim starijim bratom Kornelom. Neko vrijeme pomagao je na župi svojem ocu Štefanu, a potom od 1912. djelovao kao prefekt eparhijskog sjemeništa, predavao vjeronauk u višim razredima srednje škole i bio voditelj biskupijskog arhiva. Odlučio je postati redovnik i stupio 20. srpnja 1922. u Red svetog Bazilija Velikog u samostanu svetog Nikole (Černeča hora), nedaleko od Mukačeva (Podkarpatská Rus, Ukrajina). Zavjete je položio 27. siječnja 1923. i uzeo redovničko ime Pavol. Imenovan je 14. rujna 1926. apostolskim administratorom u Prešovu, a prigodom ustoličenja izjavio je: „S Božjom pomoću želim biti otac siročadi, podrška siromaha i tješitelj žalosnih“. Za biskupa je posvećen 25. ožujka 1927. u Rimu (posvetitelj je bio križevački biskup Dionizije Njaradi), a njegovo biskupsko geslo glasilo je: „Bog je ljubav, ljubimo ga!“ Promicao je duhovni život klera i laika, osnivao nove župe, gradio sirotišta, osnovao 1936. grkokatoličku školu u Prešovu, podržavao izdavanje vjerskih časopisa, promicao pobožnost Srcu Isusovom. Imenovan je 13. travnja 1939. apostolskom administratorom u Mukačevu, a zbog teškoća u suradnji s lokalnim vlastima ponudio ostavku na taj položaj. Papa Pio XII. to nije prihvatio i imenovao ga je 8. kolovoza 1940. biskupom Prešova. Biskup Gojdič svesrdno se u onim teškim ratnim vremenima zauzimao za Židove i štitio ih od progona. Postao je 15. siječnja 1946. poglavarom svih grkokatolika u tadašnjoj Čehoslovačkoj.

Dolaskom komunista na vlast Crkva se suočila s ozbiljnim problemima. Staljinisti su krenuli u žestok obračun s grkokatolicima i naredili im da se pripoje ruskoj Pravoslavnoj crkvi. Vlasti su biskupa Gojdiča izolirale od njegovog klera i njegovih vjernika. Pokušali su ga potkupiti i ponudili su mu potporu ako prekine s Rimom i papom, a on je to neprestano odbijao. Zlotvori su 28. travnja 1950. stavili Grkokatoličku crkvu izvan zakona. Biskup Pavol je zatvoren i na montiranom procesu u siječnju 1951. optužen za izdaju. Osuđen je na doživotni zatvor i lišen građanskih prava. Selili su ga iz zatvora u zatvor i neprestano ga zlostavljali. On je odgovarao tihom molitvom i potajnim služenjem liturgije. Prigodom amnestije, godine 1953, doživotna kazna smanjena mu je na 25 godina zatvora. U jednom trenutku vlasti su mu predložile da će ga pustiti iz zatvora u Prešovu ako postane patrijarh Pravoslavne crkve u Čehoslovačkoj. Vladika Pavol Peter Gojdič objasnio je zlikovcima da bi to bio grijeh protiv Boga, izdaja Svetog oca, njegove savjesti i proganjanih vjernika. Zatvorska kazna se nastavila, zlostavljanja su učestala pa je na kraju potpuno narušeno mučenikovo zdravlje. Među narodom omiljen kao „čovjek sa srcem od zlata“, završio je u zatvorskoj bolnici u Leopoldovu (okrug Hlohovec, Trnavský kraj, zapadna Slovačka), gdje je i umro, na svoj 72. rođendan, 17. srpnja 1960. Zakonski je rehabilitiran 27. rujna 1990. i tada su mu posmrtno dodijeljena najviša državna odlikovanja. Od 15. svibnja 1990. njegove relikvije počivaju u grkokatoličkoj katedrali svetog Ivana Krstitelja u Prešovu. Blaženim ga je 4. studenog 2001. proglasio papa Ivan Pavao II. Proglašen je 2007. Pravednikom među narodima u jeruzalemskom Yad Vashemu.

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Blaženi Pavol Peter Gojdič

Slika: Blaženi Pavol Peter Gojdič

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani