Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - STUDENI

1Svi Sveti
1Sluga Božji Josip Lang
2Dušni dan
2Sveti Just iz Trsta
3Sveti Hubert
3Sveti Martín de Porres
4Sveti Karlo Boromejski
4Sveti Malahija iz Armagha
5Sveti Emerik
5Sveti Elizabeta i Zaharija
5Blaženi Serafin Kodić Glasnović i Anton Muzić
6Sveti Leonard
6Sveti Pavao Carigradski
7Sveti Engelbert
7Blaženi Antonio Baldinucci
8Blaženi Ivan Duns Scot
8Sveti Adeodat
9Blaženi Gracija Kotorski
9Sveta Elizabeta od Presvetog Trojstva
10Sveti Leon Veliki
10Sveti Andrija Avellino
11Sveti Martin
11Blaženi Kamen Vičev i bugarski mučenici
12Sveti Jozafat
12Sveti Emilijan
13Sveti Stanislav Kostka
13Sveti Brcko
14Sveti Nikola Tavelić
14Sveti Ivan Trogirski
15Sveti Albert Veliki
15Sveti Josip Pignatelli
16Sveta Margareta Škotska
16Sveta Gertruda
17Sveta Elizabeta Ugarska
17Sveti Dionizije Aleksandrijski
17Sveti Roque González, Alfonso Rodríguez i Juan del Castillo
18Sveta Rose Philippine Duchesne
18Blažena Karolina Kózka
18Sveti Noa
19Sveta Matilda von Hackeborn
19Sveti Rafael Kalinowski
19Sveti Obadija
20Sveti Feliks de Valois
20Sveti Bernward iz Hildesheima
21Prikazanje Blažene Djevice Marije i Gospa od Zdravlja
21Sveti Mauro Porečki
22Sveta Cecilija
22Sveti Filemon, Apija i Arhip
23Sveti Klement
23Sveti Kolumban
23Sveti Spes
24Sveti vijetnamski mučenici
24Sveti Krševan
25Krist Kralj
25Sveta Katarina
25Blažena Elizabeta iz Reutea
26Sveti Leonardo da Porto Maurizio
26Sveti Ivan Berchmans
26Blaženi Giacomo Alberione
27Sveti Virgilije
27Sveti Francesco Antonio Fasani
28Sveti Jakov Markijski
28Sveti Grgur III.
29Sveta Katarina Labouré
29Sveti Saturnin i Sizinije
30Sveti Andrija
30Sveti Silvestar Guzzolini

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani

Sveti Dionizije Aleksandrijski - 17. studeni

Sveti Dionizije Aleksandrijski

Sveti Dionizije (Dionysius) Aleksandrijski ili sveti Dionizije Veliki, biskup i mučenik, rođen je u bogatoj poganskoj obitelji oko godine 190, u egipatskom gradu Aleksandriji. Na kršćanstvo se obratio u zrelim godinama, nakon pomnog proučavanja Svetog pisma i djela crkvenih otaca, ali i krivovjernih učenja. Neposredan povod njegovom obraćenju bila je vizija, u kojem mu je Svevišnji poručio da mora dobro poznavati krivovjerje koje razdire Crkvu Kristovu, kako bi ga mogao iskorijeniti. U aleksandrijskoj katehetskoj školi učitelj mu je bio veliki grčki crkveni pisac Origen. Kad je Origen 231. otišao u Cezareju Palestinsku, tadašnji aleksandrijski patrijarh Heraklo povjerio je Dioniziju vođenje aleksandrijske škole. Nakon Heraklove smrti, Dionizije ga je 247. zamijenio na nadbiskupskoj stolici. Ubrzo nakon toga, godine 250, car Decije naredio je sveopći progon kršćana. Prefekt Sabinus poslao je na Dionizija ubojicu, pred kojim se sakrio u posljednji trenutak. Uspio je pobjeći iz grada i skrivao se do 251. u libijskoj pustinji. Živio je u tajnosti, a svojim vjernicima redovito je slao pisma u kojima ih je poticao da ostanu čvrsti u svojoj kršćanskoj vjeri. U vrijeme Novacijanovog raskola, 251, podržavao je papu Kornelija. Kad je u Aleksandriji 252. izbila kuga, sa svojim svećenicima i đakonima posjećivao je i tješio bolesnike i umiruće. Za vladavine cara Valerijana (253-260) kršćani su bili progonjeni u cijelom Rimskom carstvu. Biskup Dionizije protjeran je najprije u Libiju, a 257. u pustinju kod jezera Mareotis (Maryut), južno od Aleksandrije.

Vratio se 260. u Aleksandriju i gorljivo štitio svoje vjernike u vrijeme gladi i građanskih nemira. Taj mudri, blagi i sveti biskup ubraja se među najznačajnije teologe ranoga kršćanstva. Bio je spreman ponovno primiti u Crkvu one otpadnike, koji su se iskreno pokajali, a priznao je kao važeća i ona krštenja koja su obavili heretički svećenici. Posebno je bio blag prema onim vjernicima koji su klonuli u vrijeme progona i privremeno se odrekli vjere u Krista Gospodina. Održavao je mir i dijalog sa svim pojedincima i skupinama, koje su imali drugačija stajališta od njega, ali je krivovjercima uvijek tumačio vlastita mišljenja. Često je protivnike pozivao na javnu raspravu, nakon koje su mnogi prelazili na njegovu stranu. O svetom Dioniziju i njegovim stajalištima doznajemo iz njegove očuvane korespondencije. Bila su glasovita i njegova tradicionalna uskrsna pisma, a napisao je i zanimljivu raspravu o knjizi Otkrivenja. Njegove vrline i djela potakla su svetog Bazilija da Dioniziju pridoda i nadimak Veliki. Zbog pretrpljenih progonstava proglašen je i mučenikom. Preminuo je 22. ožujka 264. u Aleksandriji.

Slika: Sveti Dionizije Aleksandrijski

Slika: Sveti Dionizije Aleksandrijski

Slika: Sveti Dionizije Aleksandrijski

Slika: Sveti Dionizije Aleksandrijski

Slika: Sveti Dionizije Aleksandrijski

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani