Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO

Naši ministranti

Poslužitelji oltara

Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ "ministrare" znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana, tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja.

"Župna zajednica te izabire i prihvaća između mnogo dječaka ili djevojčica. Budi stoga ponosan i radostan jer si pozvan na tako uzvišenu službu."

Bogoslužje je posebno slavlje u čast samom Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Svi veliki ljudi u povijesti spasenja, kao što su proroci i sveci, svoju su službu shvaćali kao veliko zauzimanje za Božju stvar. Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga se od poslužitelja oltara očekuje posebna pozornost i sabranost.

"Pozorno prati odvijanje obreda, moli se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vladaj. Tvoje vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i držanjem na bilo koji način ometaš svećenika ili vjernike. Ministrantsko odijelo ne želi samo uljepšati tebe kao osobu, već želi obogatiti liturgiju. Lijepo odjeven ministrant, uz svečano i ozbiljno ponašanje, ukras je liturgije. Kao što brižno ukrašavamo oltar cvijećem i svijećama, tako si ti isto hvalospjev bogoslužja samom Bogu."

Kakav ministrant?

Dobrog ministranta moraju resiti i ove osobine:

  1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanjem nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što radi, neka bude na veću slavu Božju.
  2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.
  3. Čistoća duše. "Na goru gospodnju smije uzaći samo onaj, u koga su ruke čiste i srce nedužno". Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi, čim prije čisti dušu u ispovijedi.
  4. Strahopočitanje. Ne samo prema Bogu, već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu…
  5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu mora obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju, mora biti za njega veliko i važno.
  6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.
  7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvredniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

Dužnosti ministranata

Svi ministranti jedne župe sačinjavaju "zbor ministranata". U "zbor" može biti primljen svaki dobar dječak ili djevojčica koji ima pravu nakanu; služiti na veću slavu Božju: redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima, doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje (uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće), prije i poslije mise obaviti molitvu, pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara, pristupiti što češće svetoj pričesti, čuvati i spremati ministrantsko odijelo, spremati i čuvati sve crkvene predmete, stavljati ih na određeno mjesto, ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka, a ako je spriječen da poslužuje, neka misli o zamjeni.

Naši ministranti

Bingula Zvonimir
Bobinski Marko
Jambrović Vedran
Jančec Mateo
Josipović Marko
Kapac Luka
Kapac Rok
Lojdl Andrija
Lukić Matej
Miholić Mihael
Novosel Antonio
Novosel Karlo
Popović Luka
Pozderac Dominik
Pozderac Filip
Radić Jan
Rajnović Marko
Roić Dragutin
Rumora Luka
Sirovica Nikola
Smičiklas Mario
Sokač Robert
Šeperić Tin
Torbar Josip