Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO

Obiteljska zajednica

Uvod

Dragi župljani!

Živimo u svijetu velikih i naglih promjena. Te nam promjene nameću mnoge poteškoće i različite izazove. U svezi s tim čuje se kako su gotovo sve institucije u krizi. Ne čudi, stoga, što se često govori i o krizi braka i obitelji. Suvremena obitelj prolazi kroz bolne i teške promjene. Stvarnost u kojoj živi i koja nas okružuje, nije joj sklona. Obitelji su stoga postale nesigurne u sebi i u društvenom životu. I vjera je u pitanju. Veliki dio mladih više ne odrasta u obiteljskom ozračju. Javljaju se generacijski nesporazumi: sve je manje suradnje, tolerancije i poštovanja. Takav način odnosa ugrožava tradicionalne obiteljske vrijednosti: sigurnost, zajedništvo, odgoj, kućnu molitvu, pohađanje nedjeljne mise.

Što je tome uzrok? Neki smatraju da je presudni čimbenik loša gospodarska situacija, drugi drže odgovornim nezrelost i nesposobnost prilagođavanja bračnih drugova, neki pak vide glavnog krivca u brkanju ljestvica vrednota, u nedostatku snage za bilo kakvu žrtvu i odricanje. Nasuprot tome, u današnjim analizama bračne i obiteljske situacije rijetko se spominje presudni čimbenik i temeljni razlog lošeg stanja današnjih brakova i obitelji: nedostatak duhovnosti, gubljenje religioznog smisla i napuštanje vjerskog života. Jedan od glavnih razloga zbog čega su mnogi današnji brakovi i obitelji u tako žalosnom stanju leži u nesposobnosti da se živi unutrašnjost. Čovjek je previše izvan sebe, u izvanjskom svijetu materijalnih stvari, u onome "imati", a malo u onome "biti", u razumnom odgoju i izgradnji. Mnogima se čini nemoguće u svojoj svakodnevici živjeti unutrašnjost, izgrađivati duhovni život. Pred njima je svakodnevna briga. Trka započinje ujutro. Pritom se nehotice zaboravlja na drugu stranu života: na trenutke sabranosti u obitelji, na odgoj, suradnju, razgovor… Mnogima se to čini suviškom, luksuzom. Previše su zauzeti. Ima važnijih stvari. Postajemo napeti, nervozni, nestrpljivi. Pitanje je dakle kako napuniti ispražnjene akumulatore? Kako naći malo vremena da se bude zajedno: muž sa ženom, žena s mužem, roditelji s djecom, djeca s roditeljima? Da svatko sa svakim i svi sa svima u miru popričaju? Kako se svakodnevno malo sabrati, pomoliti i zajednički porazgovoriti?

Svrha i cilj zajednice

To su pitanja koja se u ovom vremenu sve više nameću. Potrebno je stoga o njima razmišljati; povezati se u župnim zajednicama, nešto dobro planirati, jedni druge poduprijeti. U tom je smislu potrebna obiteljska zajednica u župi, da budu jedni drugima potpora, a svi zajedno suradnici župnika u življenju i promicanju obiteljskih vrednota. Osnivanje obiteljske zajednice na taj način će u župi biti mali doprinos rješavanju nagomilanih obiteljskih problema i izgradnji zdravih bračnih i obiteljskih odnosa.

Obiteljska zajednica bit će mjesto na kojem će njezini članovi kroz zajedničke susrete i druženja, kateheze, predavanja i razgovore, molitvu i međusobnu pomoć, suradnju i osvjetljenje zajedničkih problema rasti u spremnosti da izgrađuju stabilnu bračnu i obiteljsku zajednicu unutar župske zajednice. Članovi zajednice spremni su pojedinačno i zajednički aktivno sudjelovati u raznim inicijativama vezanim uz promicanje obiteljskih vrijednosti i rješavanja problema, koliko u župi, toliko i u širim društvenim okvirima. Zbog toga je vrlo važna duhovna izgradnja članova zajednice, njihovo zalaganje u pripremanju liturgijskih slavlja za obitelj, zatim u organiziranju dobrotvornih akcija u korist siromašnih obitelji i poduzimanju raznih građanskih inicijativa, čija je svrha obrana obitelji.

Ustrojstvo zajednice

Zajednica je po svojoj naravi crkvenog župskog karaktera. Članom zajednice može postati jedan ili oba bračna druga koji su sklopili sakrament ženidbe i pripadaju dotičnoj župi. Potrebna je svojevoljna odluka i prijava župniku. Postajući članom, svaki sudionik prihvaća aktivno sudjelovanje i zajedničku suradnju. U njoj mogu biti mladi i stariji bračni parovi. Članovi zajednice sami sa župnikom i voditeljem će vidjeti kako će organizirati svoje djelovanje, sastanke, rasprave, molitvene susrete. Načelo je da se barem jednom mjesečno sastanu u prostorijama koje im budu najprikladnije. Mogli bi se također povremeno sastati na zajedničkoj misi ili kojoj drugoj pobožnosti. Od svih članova zajednice očekuje se spremnost na suradnju, dogovor, dijalog. Članove zajednice u međusobnim odnosima treba krasiti snošljivost, nenametljivost, prihvaćanje zajedničkih planova i obveza.

Način djelovanja

Nakon okupljanja i upoznavanja, svaki susret bi imao dva dijela: molitveni i radni, a završio bi slobodnim druženjem i ponekim izletom u prirodu.

Upute za rad

Rad zajednice trebao bi se usredotočiti osobito na tri područja:

  1. bračna komunikacija-razgovor, dijalog-prijateljstvo
  2. problematika odgoja djece i mladih-generacijski odnosi u obitelji, briga za zajedništvo i suradnju
  3. obiteljska duhovnost-religiozni odgoj, molitva, moralna načela, vjerska praksa

Zaključak

Tijekom posljednjih stotinu pedeset godina čovjek je učinio izuzetan napredak, kako bi ovladao znanošću i tehnologijom. Međutim, on ne vlada situacijom u kojoj se nalazi. Razlog tome je jednostavan. Čovjek nije uspio ovladati sobom. Sve veći val nasilja, koji se širi svijetom, posljedica je potpunog nestajanja ljudskih i kršćanskih vrijednosti iz našeg načina ponašanja. Pohlepa za novcem i osjetilnim zadovoljstvima postala je ciljem života. Nesebična ljubav koja je temelj sretnog i skladnog života u obitelji, zajednici i u društvu, brzo nestaje iz ljudskog ponašanja. Stopa razvoda brakova simptom je te bolesti.

Možemo li stajati skršenih ruku i sve pasivno i ravnodušno promatrati?

Tko šuti, on svojom šutnjom pokriva nepravdu i zlo. Nema svrhe proklinjati tamu koja se spontano širi svuda oko nas. Svatko od nas nosi veliku odgovornost u uklanjanju te tame. Mali, običan čovjek nije nedužan. On može mnogo toga pokrenuti u svojoj sredini. Ako se ne pokreće, ako se ne angažira i ne trudi, i sam snosi dio odgovornosti.

Rado kritiziramo, ali premalo razmišljamo: Što bih ja mogao učinit? Kao kršćanin trebam preuzeti odgovornost za vrijeme u kojem živim. Odbacimo sebičnost! Sudjelovanjem u zajednici dobiva se mnogo toga. Razmisli! Odluči! Javi se! Nemoj dugo čekati!

OBITELJSKA ZAJEDNICA

  • Što radi? Međusobno jedni drugima potpora, a svi zajedno suradnici župnika u življenju i promicanju obiteljskih vrijednosti.
  • Gdje se sastaje? U vjeronaučnoj dvorani.
  • Kada se okuplja? Jedanput mjesečno.
  • Tko može biti član? Jedan ili oba bračna druga; mogu biti stariji i mlađi.
  • Kako pristupiti? Javi se u župni ured. Čekamo vas!
  • Kako djeluje? Ima dva dijela: molitveni i radni, a završava slobodnim druženjem.

DOĐI! POGLEDAJ! OSTANI!

Vaši: župnik i suradnici

Pitaš me i odgovaram ti: tvoj se poziv i život sastoji u tom DA SAVRŠENO ŽIVIŠ NA MJESTU, U ZVANJU I NA POLOŽAJU KAMO TE BOG STAVIO.

IDUĆI SUSRET: nedjelja, 25. rujna 2011, u 20 sati u Pastoralnom centru