Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - STUDENI

1Svi Sveti
1Sluga Božji Josip Lang
2Dušni dan
2Sveti Just iz Trsta
3Sveti Hubert
3Sveti Martín de Porres
4Sveti Karlo Boromejski
4Sveti Malahija iz Armagha
5Sveti Emerik
5Sveti Elizabeta i Zaharija
5Blaženi Serafin Kodić Glasnović i Anton Muzić
6Sveti Leonard
6Sveti Pavao Carigradski
7Sveti Engelbert
7Blaženi Antonio Baldinucci
8Blaženi Ivan Duns Scot
8Sveti Adeodat
9Blaženi Gracija Kotorski
9Sveta Elizabeta od Presvetog Trojstva
10Sveti Leon Veliki
10Sveti Andrija Avellino
11Sveti Martin
11Blaženi Kamen Vičev i bugarski mučenici
12Sveti Jozafat
12Sveti Emilijan
13Sveti Stanislav Kostka
13Sveti Brcko
14Sveti Nikola Tavelić
14Sveti Ivan Trogirski
15Sveti Albert Veliki
15Sveti Josip Pignatelli
16Sveta Margareta Škotska
16Sveta Gertruda
17Sveta Elizabeta Ugarska
17Sveti Dionizije Aleksandrijski
17Sveti Roque González, Alfonso Rodríguez i Juan del Castillo
18Sveta Rose Philippine Duchesne
18Blažena Karolina Kózka
18Sveti Noa
19Sveta Matilda von Hackeborn
19Sveti Rafael Kalinowski
19Sveti Obadija
20Sveti Feliks de Valois
20Sveti Bernward iz Hildesheima
21Prikazanje Blažene Djevice Marije i Gospa od Zdravlja
21Sveti Mauro Porečki
22Sveta Cecilija
22Sveti Filemon, Apija i Arhip
23Sveti Klement
23Sveti Kolumban
23Sveti Spes
24Sveti vijetnamski mučenici
24Sveti Krševan
25Krist Kralj
25Sveta Katarina
25Blažena Elizabeta iz Reutea
26Sveti Leonardo da Porto Maurizio
26Sveti Ivan Berchmans
26Blaženi Giacomo Alberione
27Sveti Virgilije
27Sveti Francesco Antonio Fasani
28Sveti Jakov Markijski
28Sveti Grgur III.
29Sveta Katarina Labouré
29Sveti Saturnin i Sizinije
30Sveti Andrija
30Sveti Silvestar Guzzolini

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani

Sveti Filemon, Apija i Arhip - 22. studeni

Sveti Filemon, Apija i Arhip

Sveti Filemon, Apija i Arhip, apostoli i mučenici, prijatelji i suradnici svetog Pavla, živjeli su u I. stoljeću u Kolosima, važnom gradu u Frigiji (središnja Anatolija, danas Turska), nedaleko od Hierapolisa i Laodiceje. Poslanica svetog Pavla Filemonu po mnogima je „biser rane kršćanske književnosti“. Filemona je, vjerojatno, obratio sam Pavao. Poslije toga postao je Pavlov suradnik u osnivanju i uređenju Crkve u Kolosima. Bio je ugledan građanin Kolosa, a zajedno sa svojom ženom Apijom i sinom Arhipom u svojoj je kući omogućio sastajanje crkvene zajednice. Svoje bogatstvo znao je upotrijebiti na korist svoje braće kršćana. Kolosi i okolica bili su opustošeni potresom. Vjerojatno se Filemon tada pokazao vrlo darežljiv i velikodušno pritjecao u pomoć nastradalima pa Pavao hvali njegovu ljubav. Filemona Pavao naziva „svojim ljubljenim suradnikom“, Apiju „sestrom“, a Arhipa „suborcem“. Pavao se kod Filemona zauzima za njegovog roba Onezima koji je pobjegao od Filemona i pribjegao k Pavlu. Pavao ga, prema tadašnjem građanskom pravu vraća gospodaru, ali se sav zalaže da mu osigura što bolji prijem: zauzima se za njega kao za „sina“, jer ga je rodio, tj. krstio-štoviše, kao za „moje srce: “Ako, dakle, mene smatraš drugom, primi njega kao mene! A ako te je u čemu oštetio ili ti što duguje, to uračunaj meni.“

Vjeruje se da je Filemon primio Pavlovo pismo i dočekao Onezima kao brata, a ne više kao roba. Onezim je kasnije postao biskup u Efezu, mučenik i svetac. U poslanici Kološanima Pavao posebno pozdravlja Arhipa: „Pazi na službu koju si primio u Gospodinu da je izvršiš!“ Arhip je vjerojatno tada upravljao Crkvom u Kolosima i mnogi ga smatraju prvim biskupom Kolosa. Svi su oni, Filemon, Apija i Arhip, umrli u Kolosima mučeničkom smrću u vrijeme Neronovih progona (između godine 54. i 68). Pogani su ih uhvatili za vrijeme molitve u Filemonovoj kući, na dan nekog praznika božice Artemide. Ostali vjernici su se razbježali, ostala je samo obitelj. Najprije su ih išibali, a zatim zakopali do pojasa u zemlju. Potom su Filemona i Apiju kamenovali do smrti. Arhipa su izvukli živog i prepustili ga iživljavanju svjetine, a rulja ga je izbola i usmrtila noževima.

Slika: Sveti Filemon

Slika: Sveti Filemon, Apija i Arhip

Slika: Sveti Filemon, Apija i Arhip

Slika: Sveti Filemon i Apija

Slika: Sveti Arhip

Slika: Sveti Arhip, Apija i Filomen

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani