Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - STUDENI

1Svi Sveti
1Sluga Božji Josip Lang
2Dušni dan
2Sveti Just iz Trsta
3Sveti Hubert
3Sveti Martín de Porres
4Sveti Karlo Boromejski
4Sveti Malahija iz Armagha
5Sveti Emerik
5Sveti Elizabeta i Zaharija
5Blaženi Serafin Kodić Glasnović i Anton Muzić
6Sveti Leonard
6Sveti Pavao Carigradski
7Sveti Engelbert
7Blaženi Antonio Baldinucci
8Blaženi Ivan Duns Scot
8Sveti Adeodat
9Blaženi Gracija Kotorski
9Sveta Elizabeta od Presvetog Trojstva
10Sveti Leon Veliki
10Sveti Andrija Avellino
11Sveti Martin
11Blaženi Kamen Vičev i bugarski mučenici
12Sveti Jozafat
12Sveti Emilijan
13Sveti Stanislav Kostka
13Sveti Brcko
14Sveti Nikola Tavelić
14Sveti Ivan Trogirski
15Sveti Albert Veliki
15Sveti Josip Pignatelli
16Sveta Margareta Škotska
16Sveta Gertruda
17Sveta Elizabeta Ugarska
17Sveti Dionizije Aleksandrijski
17Sveti Roque González, Alfonso Rodríguez i Juan del Castillo
18Sveta Rose Philippine Duchesne
18Blažena Karolina Kózka
18Sveti Noa
19Sveta Matilda von Hackeborn
19Sveti Rafael Kalinowski
19Sveti Obadija
20Sveti Feliks de Valois
20Sveti Bernward iz Hildesheima
21Prikazanje Blažene Djevice Marije i Gospa od Zdravlja
21Sveti Mauro Porečki
22Sveta Cecilija
22Sveti Filemon, Apija i Arhip
23Sveti Klement
23Sveti Kolumban
23Sveti Spes
24Sveti vijetnamski mučenici
24Sveti Krševan
25Krist Kralj
25Sveta Katarina
25Blažena Elizabeta iz Reutea
26Sveti Leonardo da Porto Maurizio
26Sveti Ivan Berchmans
26Blaženi Giacomo Alberione
27Sveti Virgilije
27Sveti Francesco Antonio Fasani
28Sveti Jakov Markijski
28Sveti Grgur III.
29Sveta Katarina Labouré
29Sveti Saturnin i Sizinije
30Sveti Andrija
30Sveti Silvestar Guzzolini

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani

Sveta Gertruda - 16. studeni

Sveta Gertruda

Sveta Gertruda iz Helfte (Gertrud von Helfta), poznata i kao Gertruda Velika, njemačka redovnica cistercitkinja i mističarka, rodila se 6. siječnja 1256. u Eislebenu (Sachsen-Anhalt). Ostavila je veliki trag u povijesti Crkve, naročito po svojoj ljubavi prema Presvetom Srcu Isusovom. U petoj godini života roditelji su ju smjestili u cistercitski samostan svete Marije u Helfti, nedaleko Eislebena. U tom samostanu ostala je do kraja života. U ono vrijeme njemački ženski samostani bili su i svojevrsni internati za djevojčice. Gertruda je bila izrazito nadarena djevojčica, a posebno se isticala u latinskom jeziku, filozofiji i književnosti, posebno pjesništvu. Do svoje 25. godine postala je istinskom poznavateljicom književnosti, a njezina redovnička ćelija bila je osvijetljena „intelektualnim svjetlom“, kako bi to rekao njezin veliki suvremenik Dante. Zahvaljujući jednom viđenju, njezino se intelektualno svjetlo 1281. pretvorilo u plamen ljubavi. Ostavila je zapis o tome: »U mojoj 25. godini, u ponedjeljak, na blagdan Marijina očišćenja, Svijećnice, u onaj željeni čas kad se moli povečerje, u suton, Ti, Istino, moj Bože, vedriji od svakog svjetla, tajanstveniji od svih tajna, započeo si blago smirivati onaj nemir što si ga probudio u mojem srcu.« Bio je to onaj milosni trenutak, kad se Gertrudin intelektualizam pretvorio u misticizam, a čari razumskih spoznaja u plamen ljubavi. Zaredale su se nove vizije i mistični doživljaji, osnova njezinog daljnjeg stvaranja. Tada je redovnica, stručnjakinja za književnost i filozofiju, počela pisati rasprave, prožete poezijom božanske ljubavi, ukrašene najprofinjenijim slikama i usporedbama. Bila je to poezija zaljubljenice u Krista, koja ljubavlju prodire u božanske tajne i ljepote najljepšeg bića.

Zanimljiva je povijesna činjenica da su ti Gertrudini duhovni tekstovi, puni žarkog misticizma, te himne božanskoj ljubavi, ostali dugo skriveni, kao što je bio skrovit i život njihove autorice. Gertruda je u svojem samostanu nastojala koristiti i drugim sestrama. Tako je za njih sastavila priručnike od najljepših tekstova iz Svetog pisma. Stajala je na raspolaganju za duhovne razgovore i savjete hodočasnicima koji su dolazili u samostan cistercitkinja u Helfti. Pripisuju joj se mnoga čudesa. U svojim molitvama posebnu brigu vodila je za duše u čistilištu. Njezine dobre prijateljice, učiteljice i suradnice u tom samostanu bile su časna majka Gertrud von Hackeborn (1232-1291), nadstojnica samostana od 1251. do 1291, sveta Mechthild iz Magdeburga (1207-1282) i sveta Mechthild (Matilda) von Hackeborn (1241-1299), nadstojničina mlađa sestra. Zbog tih velikih kćeri Crkve, a posebno zbog svete Gertrude Velike, Helfta je dugo smatrana „krunom njemačkih ženskih samostana“. Sveta Gertruda Velika, nazvana tako da bi se razlikovala od istoimene nadstojnice, preminula je 17. studenoga 1302. u samostanu svete Marije u Helfti. Postala je slavna tek 200 godina nakon smrti, kad su objavljena njezina pisana djela. Tada je javnost upoznala njezinu duhovnu veličinu i bogatstvo njezinog srca. Postala je duhovna učiteljica svih svetaca katoličke obnove u XVI. stoljeću. Od njezinih sačuvanih djela posebno se ističu „Glasnik božanske ljubavi“ („Legatus Divinae Pietatis”) i zbirka njezinih “Duhovnih vježbi”. U popis svetaca uvrstio ju je 1677. papa Inocent XI, a papa Klement XII. proširio je 1738. njezinu svetkovinu na cijelu Crkvu. Gertrudini su spisi naročito potaknuli širenje pobožnosti prema Srcu Isusovom, a među njezinim štovateljima našli su se i sveta Terezija Avilska, sveti Filip Neri i sveti Franjo Saleški. Zaštitnica je redovnica, Kariba, Perua, njemačke biskupije Magdeburg, Napulja i Tarragone u Španjolskoj. Posvećena su joj mnoga naselja, župe i crkve diljem svijeta.

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Slika: Sveta Gertruda

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani