Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - SVIBANJ

1Sveti Josip Radnik
1Sveti Jeremija
1Sveti Riccardo Pampuri
1Sveti Pellegrino Laziosi
2Sveti Atanazije
2Sveti José María Rubio y Peralta
2Sveti Josip patrijarh
3Sveti Filip i Jakov
3Sveti Stanisław Kazimierczyk
3Blaženi Edoardo Giuseppe Rosaz
4Sveti Florijan
4Blaženi Jean-Martin Moÿe
4Blaženi Julijan iz Bala
5Sveti Nunzio Sulprizio
5Sveti Gotthard
5Sveta Judita
6Blažena Caterina Troiani
6Blažena Anna Rosa Gattorno
6Sveti François de Laval
7Sveti Dujam
7Blažena Gizela Ugarska
7Sluga Božji Šimun Filipović
8Sveta Ruža Venerini
8Sveta Ida iz Nivellesa
8Sveti Viktor Maur
9Sveti Kristofor
9Sveti Izaija
9Sveti Pahomije
10Blaženi Ivan Merz
10Gospa Trsatska
10Sveti Ivan de Ávila
11Sveti Franjo de Geronimo
11Sveti Ignacije iz Laconija
11Sveti Job
12Sveti Leopold Bogdan Mandić
12Sveti Pankracije
12Sveta Laura Montoya
13Gospa Fatimska
13Sveti Andrija Hubert Fournet
13Sveti Servacije
14Sveti Matija
14Sveta Maria Domenica Mazzarello
14Sluga Božji Lino Maupas
15Sveti Izidor ratar
15Sveti Mihael Garicoïts
15Sveta Sofija
16Sveti Ivan Nepomuk
16Sveti Andrija Bobola
16Sveti Ubald
16Službenica Božja Žarka Ivasić
17Sveti Pascual Baylón
17Sveti Simon Stock
17Blažena Antonia Mesina
18Uzašašće Gospodinovo (Spasovo)
18Sveti Ivan I.
18Sveti Feliks iz Cantalicea
18Sveti Erik Švedski
19Sveti Celestin V.
19Sveti Ivo Hélory
19Sveta Maria Bernarda Bütler
20Sveti Bernardin Sienski
20Sveti Antonino Pierozzi
20Sveta Sara
21Sveti Eugène de Mazenod
21Sveti Cristóbal Magallanes Jara
21Sveti Heming
22Sveta Rita iz Cascije
22Sveta Julija s Korzike
22Sveta Dulce Lopes Pontes
22Sluga Božji Lovro Milanović
23Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi
23Sveti Ivo iz Chartresa
23Sveta Eufrosina iz Polocka
24Marija pomoćnica
24Sveti Vinko Lerinski
24Sveta Estera
25Sveti Urban
25Sveti Beda Časni
25Sveti Zakej
26Sveti Filip Neri
26Sveta Marija Magdalena de' Pazzi
26Sveta Mariana de Paredes
27Sveti Augustin Canterburyjski
27Sveti Grgur VII
27Blaženi Lojze Grozde
28Duhovi
28Sveti German Pariški
28Blažena Maria Bartolomea Bagnesi
28Blažena Margaret Pole
29Marija Majka Crkve
29Sveta Uršula Ledóchowska
29Sveti Euzebije i Polion
29Sveta Bona iz Pise
30Sveta Ivana Orleanska
30Sveti Ferdinand III
30Sveti Gavin iz Porto Torresa
31Pohod Blažene Djevice Marije
31Sveta Petronila
31Majka Božja od Kamenitih vrata

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Mjesec    Dan     

Svetac dana - Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Današnji sveti zaštitnik je veliki Filip (Filippo) Neri, „apostol Rima“, utemeljitelj oratorijanaca. Rodio se u Firenci 21. srpnja 1515. kao Filippo Romolo Neri. Dijete siromašne plemićke obitelji, sin bilježnika Francesca, rano je izgubio majku Lucreziju, ali ju je u potpunosti zamijenila očeva druga žena. Kao petnaestogodišnji dječak doživio je napad carskih četa na svoj rodni grad, što ga je duboko potreslo. Prvi odgoj primio je kod dominikanaca u samostanu svetog Marka. Oni su mu usadili ljubav i poštovanje za svoga mučenika Girolama Savonarolu, koji je zbog sukoba s Aleksandrom VI. spaljen na lomači. Tada je shvatio da prava obnova Crkve može doći jedino od obnovljenog klera i laikata. S 18 godina uputio se svom rođaku, trgovcu Bartolomeu Romolu, u San Germano (danas Cassino), ali nije mogao postati trgovac, doživio je viziju svoga rimskog apostolata i 1534. pošao kao siromašni hodočasnik u Rim. Nastanio se kod svoga zemljaka Galeotta Caccie, voditelja papinske carinarnice i odgajao njegova dva sina. Skroman i vedar mladić, pohađao je učilište Sapienza i predavanja augustinaca, hodočastio u rimska svetišta i katakombe. Pisao je poeziju, studirao filozofiju i teologiju. Tada je upoznao i svetog Ignacija Loyolu i sprijateljio se s njim. Za svećenika je zaređen 1551. i tada se povukao u kuću bratovštine San Girolamo della Carità. Tamo se oko njega kao duhovnog vođe počela okupljati zajednica. Vizionar i mističar, većinu članova upoznao je u ispovjedaonici. Vodili su duhovne razgovore, čitali Sveto pismo i životopise svetaca, odlazili zajedno u šetnju i na izlete, molili i razmatrali. Njegova ćelija postala je za njih premalena pa su uz crkvu sagradili prostoriju koju su nazvali oratorij. Od 1554. tako se nazvala i njegova zajednica. Bavili su se i djelima milosrđa. Obilazili su bolnice, ubožnice, ulice, pomagali bolesnicima, siromasima i nevoljnicima. Po nalogu pape preuzeo je 1564. brigu za firentinsku zajednicu u Rimu i stvorio bratsku zajednicu svjetovnih svećenika. Njegovi oratorijanci posvetili su se pastoralnom radu i odgoju mladeži. Veliki oslonac imao je u papi Grguru XIII. Uz crkvu u Valicelli podigao je novi oratorij, a njegovo se djelo učvrstilo i usavršilo.
Filipov oratorij postao je središtem duhovne obnove u Rimu, a njegova kongregacija dobila je 1575. i službeno odobrenje Crkve. U taj oratorij dolazile su tisuće Rimljana, a uvijek radosni i nasmijani Filip Neri postao je jedan od najpopularnijih ljudi u Rimu. On i njegovi sljedbenici imali su važnu ulogu u katoličkoj obnovi, a on je prozvan ocem rimske sirotinje. Pastoralna djelatnost Filipa Nerija dopirala je i do crkvenih dostojanstvenika. Bio je savjetnik trojice papa, mnogih kardinala i zaštitnik brojnih umjetnika. U njegovu redu osobito su njegovali glazbu, zato ga drže začetnikom oratorija. Duhovnost Filipa Nerija kretala se oko Boga, Krista, Marije i svetaca. Duboko je proživljavao euharistijsku pobožnost, sinovski volio Majku Božju, štovao mučenike i osjećao s Crkvom. Oduševljeno je proučavao asketiku, povijest, arheologiju i glazbu. Neusiljen, prirodan, jednostavan i jasan, nastojao je biti veselo Božje dijete. Bio je veliki prijatelj prirode i ljubitelj domaćih životinja. Uvijek je držao krletke s malim pticama, s kojima se šalio i zabavljao. Imao je i psa, kojeg je zvao Capriccio („Svojeglavko“) i velikoga mačka s krznom ružičaste boje. Zvan „Pippo Buono“ („Dobri Pippo“) posvuda je širio radost i pouzdanje. Izuzetno omiljen u svim slojevima vjerničkog puka, od prosjaka do kardinala, „čudesno prožet ognjem Duha Svetoga“, preminuo je u Rimu na današnji dan, 26. svibnja 1595. Blaženim ga je 1615. proglasio papa Pavao V, a svetim 1622. papa Grgur XV. Pripisuju mu se mnoga čudesa. Zaštitnik je grada Rima te mnogih biskupija, naselja, učilišta, župa, crkava i kapela diljem svijeta i hrvatskih krajeva (Split, Makarska).

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri

Slika: Sveti Filip Neri

Sveti Filip Neri-crkva u Makarskoj

Slika: Sveti Filip Neri-crkva u Makarskoj

Sveti Filip Neri-crkva u Splitu

Slika: Sveti Filip Neri-crkva u Splitu

Svetac dana - Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena (Maria Maddalena) de' Pazzi, talijanska redovnica karmelićanka, mističarka, rođena je 2. travnja 1566. u Firenci, u uglednoj i bogatoj plemićkoj obitelji, kao kći Camilla di Gerija de' Pazzija i Marije Buondelmonti. Na krštenju je dobila ime Caterina, iako su je obitelj i prijatelji zvali Lucrezia, po očevoj majci. Bila je darovita i pobožna djevojčica i već od devete godine razmatrala muku Isusovu, a s deset godina primila je prvu svetu pričest. Za ljetnih mjeseci okupljala je na obiteljskom imanju seoske djevojčice i poučavala ih vjeri. Kad je navršila šesnaest godina, roditelji su je željeli udati, ali ona je odlučno izrazila svoju namjeru da stupi u samostan. Stupila je 2. prosinca 1582. u samostan bosonogih karmelićanki Santa Maria degli Angeli u Firenci, na lijevoj obali Arna, glasovit po svojoj euharistijskoj pobožnosti. Caterinu je posebno privukla činjenica da je u tom samostanu svakog dana mogla primati pričest. Kad je 30. siječnja 1583. obukla redovničku odjeću, dobila je ime Marija Magdalena. Zbog teške bolesti položila je redovničke zavjete prije propisanog vremena, već 27. svibnja 1584, jer su se poglavarice bojale za njezin život. U svojim mističnim zanosima i ekstazama, tijekom godine 1585, spoznala je da i posvećene osobe vrijeđaju dragog Boga i iznevjeravaju preuzete obaveze.

Ponizna i strpljiva karmelićanka, Marija Magdalena postala je žrtva svojih zadovoljština za ljudske grijehe. Strogo je postila, spavala na slamnjači samo pet sati dnevno, hodala bosa, u istoj odjeći i ljeti i zimi. Pet godina bila je izložena najtežim duhovnim mukama, napastima, tami i ništavilu. Po želji svojeg ispovjednika diktirala je svoja mistična iskustva, zapisana u šest opsežnih svezaka. „Ljubav nije ljubljena“, tako je izrazila svoju žalost zbog ljudskog nemara prema dragom Bogu. Na Duhove 1590. to je teško razdoblje kušnje završilo. Bila je zahvaćena silnom utjehom, a Bog ju je već na ovom svijetu htio obilno nagraditi. Postala je učiteljica novakinja i učila ih kako se moraju osloboditi svega što nije dragi Bog. Posljednjih 16 godina života podnosila je ne samo duševne nego i tjelesne muke (groznica, krvarenje, skorbut, gubitak zubi, brojne rane). Kad je 1604. izabrana za poglavaricu, bila je toliko slaba i iscrpljena da tu službu nije mogla obavljati. U bolnim ranama boravila je posljednje tri godine života na svojem siromašnom ležaju, ali je sačuvala duboki duševni mir. Naročito je molila za obnovu Crkve. Kad je primala pričest, imala je pogled anđela. Govorila je: „Ne bih željela umrijeti jer u nebu više ne bih mogla trpjeti iz ljubavi prema dragom Bogu“. Pripisuju joj se mnoga čuda i ozdravljenja, a smatra se da je mogla čitati ljudske duše i pojavljivati se istovremeno na različitim mjestima. Preminula je 25. svibnja 1607. u Firenci, a njezine relikvije nalaze se u firentinskom karmelićanskom samostanu, nazvanom njezinim imenom. Blaženom ju je proglasio 8. svibnja 1626. papa Urban VIII, a svetom 28. travnja 1669. papa Klement IX. Zazivaju je kod tjelesnih bolova, kašlja, skorbuta, rana u ustima i seksualnih napasti. Zaštitnica je mnogih naselja, župa, crkava i kapela diljem Italije i svijeta.

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Slika: Sveta Marija Magdalena de' Pazzi

Svetac dana - Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes Flores Granobles y Jaramillo, poznata i kao Mariana de Jesús (Mariana od Isusa), „Ljiljan Quita“, ekvadorska franjevačka trećoredica, mističarka, rođena je 31. listopada 1618. u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, u aristokratskoj obitelji, kao osmo, najmlađe dijete kapetana Jerónima de Paredesa Floresa y Granoblesa, plemića iz španjolskog grada Toleda i Mariane Jaramillo. Kao djevojčica ostala je bez roditelja pa su je odgajali starija sestra Jerónima i njezin suprug kapetan Cosme de Caso y Miranda. Od malih nogu svoj život posvetila je dragom Bogu i Blaženoj Djevici Mariji. U svojem domu živjela je asketski, predana molitvi, strogom postu, pokori i duhovnim vježbama. Kuću je napuštala samo prigodom odlaska u crkvu, gdje je svakog jutra pribivala misi i primala pričest. Stupila je 6. studenoga 1639. u franjevački Treći red i uzela ime Mariana de Jesús. Bila je poznata po svojim ekstazama. mističnim iskustvima, proročanstvima i čudesnim ozdravljenjima. Žrtvovala se za nevoljnike i siromahe, a svoje trpljenje prikazivala za njihov spas.

Iz njezine krvi procvao je jednom ljiljan pa je tada nazvana i „Ljiljanom Quita“ („Azucena de Quito“). Nakon niza potresa i širenja zaraznih bolesti ponudila je dragom Bogu život za spas svojeg grada Quita. Preminula je mlada, 26. svibnja 1645, u Quitu. Pokopana je u isusovačkoj crkvi. Pripusuju joj se mnoga čudesa. Blaženom ju je proglasio 20. studenoga 1853. papa Pio IX, a svetom 4. lipnja 1950. papa Pio XII. Papa Pio XII. ovako je govorio o svetoj Mariani: „Mariana de Paredes je posebno potaknuta ljubavlju Božjom i ljubavlju prema bližnjima, kažnjavala žestoko samu sebe da bi okajala grijehe drugih. Tada bi izvan svojih osjetila u zanosu doživjela i nešto okusila od vječnog blaženstva. Tako oblikovana i usavršena božanskom milošću, nije nastojala samo oko svoga spasa nego i ostalih ljudi. Darežljivo je olakšavala bijedu siromaha, ublažavala patnje bolesnih.“ Sveta Mariana de Paredes prva je ekvadorska svetica, zaštitnica Ekvadora, američkog kontinenta i bolesnika, a zazivaju je kod gubitka roditelja. Ekvadorski parlament proglasio ju je 30. studenoga 1945. nacionalnom junakinjom (Heroína de la Patria). Posvećene su joj mnoge župe, crkve, škole, ulice i ustanove diljem Latinske Amerike.

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Sveta Mariana de Paredes

Slika: Sveta Mariana de Paredes

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani