Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani

Sveta Ivana Antiohijska - 27. lipanj

Sveta Ivana Antiohijska

Sveta Ivana, žena Huze, upravitelja dobara kralja Heroda Antipe, bila je Isusova sljedbenica i dobrotvorka. Prema predaji Isus je Ivanu ozdravio od neke bolesti. Bila je jedna od žena koje su pratile i služile Isusa i njegove apostole. Spominje ih evanđelist sveti Luka kod Isusove smrti na Kalvariji: „Podalje su stajali svi njegovi znanci. A tako i žene koje su ga pratile od Galileje i sada to gledale“ (Lk 23,49). Kod Isusovog ukopa sveti Luka je zapisao: „Žene koje bijahu došle s Isusom iz Galileje pratile su to te vidjele grob i kako bi položeno Isusovo tijelo. Potom se vratiše te pripremiše miomiris i pomast“ (Lk 23,55-56). U tradiciji istočnih Crkava te se žene nazivaju mironosice. Luka izvještava kako su u rano jutro žene došle na grob: „U prvi dan sedmice, vrlo rano, žene dođoše na grob, noseći miomiris koji bijahu pripremile. Nađoše kamen odmaknut s groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa." (Lk 24,1-3). Evanđelist poimence nabraja tri žene: „To bijahu: Marija iz Magdale, Ivana i Marija, Jakovljeva majka.“ (Lk 24, 10).

Prema predaji Ivana je znala gdje je Herodijada sakrila glavu svetog Ivana Krstitelja. Uzela je glavu i časno je pokopala na Maslinskoj gori kod Jeruzalema. Sveta Ivana vjerojatno je za vrijeme progona u Jeruzalemu izbjegla u Antiohiju, zajedno sa svetim Manaenom, prorokom i učiteljem, koji je odgojen zajedno s tetrarhom Herodom Antipom. Smatra se da su Manaen i Ivana bili među utemeljiteljima Crkve uAntiohiji, antičkom gradu na Orontu (danas Antakya u Turskoj). Svetu Ivanu naročito štuje isusovački red.

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Slika: Sveta Ivana Antiohijska

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani