Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - VELJAČA

1Sveta Brigita Irska
1Sveti Sigebert
2Prikazanje Gospodinovo (Svijećnica)
2Sveti Kornelije iz Cezareje
2Sveti Ivan Teofan Vénard
2Blažena Marija Katarina Kasper
3Sveti Blaž (Vlaho)
3Sveti Tripun
3Sveti Ansgar
3Sveta Berlinda
4Sveti Andrija Corsini
4Sveta Veronika
4Sveti Ivan de Brito
5Sveta Agata
5Sveta Adelheida iz Vilicha
6Sveti Pavao Miki i mučenici iz Nagasakija
6Sveti Amand iz Maastrichta
7Sveti Rikard
7Blaženi Pio IX
7Blaženi Nivard
7Sveti Ivan Triorski
8Sveti Jeronim Emiliani
8Sveta Jozefina Bakhita
8Sveti Pavao Verdunski
9Sveta Apolonija
9Sveta Skolastika
10Blaženi Alojzije Stepinac
10Blažena Ana Katarina Emmerick
10Blažena Klara Agolanti iz Riminija
11Gospa Lurdska
11Sveti Benedikt iz Anianea
12Sveti Grgur II.
12Sveta Eulalija iz Barcelone
12Sveti Ludano
12Blaženi Reginald Orleanski
13Sveta Katarina de' Ricci
13Sveti Agab
14Pepelnica
14Sveti Valentin
14Sveti Adolf iz Osnabrücka
15Sveti Claude de la Colombière
15Sveti Sigfrid Švedski
15Blaženi praški mučenici
16Sveta Julijana
16Sveti Onezim
17Sedam utemeljitelja Reda slugu Marijinih
17Sveti Evermod iz Ratzeburga
17Sveti Bonozije
18Sveti Šimun Jeruzalemski
18Sveti François-Régis Clet
19Sveti Konrad iz Piacenze
19Blažena Elizabeta Picenardi
20Sveti Eleuterije
20Sveti Euherije iz Orléansa
21Sveti Pier Damiani
21Sveti Robert Southwell
22Katedra svetog Petra apostola
22Sveta Margareta iz Cortone
23Sveti Polikarp
23Blaženi Stefan Wincenty Frelichowski
24Sveti Modest iz Triera
24Sveti Etelbert
25Sveti Donat
25Sveti Luigi Versiglia i Callisto Caravario
26Sveti Aleksandar
26Sveta Paula od svetog Josipa iz Calasanze
26Sveti Agrikola iz Neversa
26Blažena Edigna
27Sveti Gabrijel od Žalosne Gospe
27Sveti Porfirije iz Gaze
28Sveti Roman
28Blaženi Daniel Brottier
29Sveti Hilarije papa
29Blažena Villana Delle Botti

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani

Sveti Agab - 13. veljača

Sveti Agab

Sveti Agab (Agabus, Agabo), kršćanski prorok i mučenik, židovski obraćenik iz Jeruzalema, djelovao je u I. stoljeću. Sveti Luka spominje ga u Djelima apostolskim na dva mjesta, a Agabova proroštva vezana su uz svetog Pavla i njegovu budućnost. Agab se pojavljuje među skupinom proroka koji su iz Jeruzalema došli u Antiohiju u pohode apostolima Pavlu i Barnabi. Prosvijetljen Duhom Svetim Agab je prorekao glad i nestašicu, koja je za četvrte godine vladavine cara Klaudija od svih rimskih provincija najviše pogodila Palestinu. Riječ ima sveti Luka: „Barnaba zatim krene u Tarz da potraži Savla. Kad ga nađe, dovede ga u Antiohiju, gdje su godinu dana bili gosti tamošnje crkve i poučavali mnogi narod. U Antiohiji učenike, i to prvi put, nazvaše kršćanima. U to isto vrijeme siđoše iz Jeruzalema u Antiohiju neki proroci. Jedan od njih, imenom Agab, ustade i proreče, nadahnut od Duha Svetoga, da će biti velika glad po svem svijetu. I zaista je bila za Klaudija. Tada učenici odlučiše svaki prema svojim mogućnostima poslati pomoć braći u Judeji. To i izvršiše šaljući doprinos (tamošnjim) starješinama po Barnabi i Savlu“. (Dj 11,25-30). Povjesničar Josip Flavije u svojem djelu „Židovske starine“ spominje kako je za vrijeme prokuratora Kuspija Fada i Tiberija Aleksandra, Helena, kraljica Adiabene, kroz 4 godine, od 44. do 48, slala u Jeruzalem egipatsko i ciparsko žito.

Na drugom mjestu sveti Luka opisuje susret svetog Pavla s prorokom Agabom u Cezareji. Bilo je to godine 58, a poslije Pavlovog trećeg putovanja. Prorok je Pavlu navijestio što ga čeka, ali ga nije uspio odgovoriti od odlaska u Jeruzalem. Događaji, koji su brzo uslijedili, potvrdili su istinitost Agabova proročanstva. „Za našega višednevnog boravka ondje (u Cezareji) dođe iz Judeje neki prorok imenom Agab. Kad nas pohodi, uze Pavlov pâs, sveza sebi ruke i noge te reče: 'Ovo veli Duh Sveti: Ovako će čovjeka čiji je ovo pâs u Jeruzalemu svezati Židovi i predati ga u ruke poganima.' Kada to čusmo, počesmo mi i mještani moliti Pavla da ne ulazi u Jeruzalem“ (Dj 21,10-12). Neki povjesničari uvrstili su Agaba među 72 Kristova učenika, a prema nekim izvorima bio je s dvanaestoricom učenika u gornjoj sobi na dan Duhova. Legenda govori da je proputovao mnoge zemlje i obratio mnoge nevjernike. U Jeruzalemu su ga Židovi uhvatili, mučili, stavili mu omču oko vrata, odvukli ga izvan grada i kamenovali do smrti. Prema drugim izvorima, umro je mučeničkom smrću u Antiohiji. Rimski martirologij slavi njegovu uspomenu na današnji dan. Kasnija karmelićanska legenda pripisuje Agabu osnivanje jedne crkve u čast Majke Božje. Zbog toga neki ga prikazuju u karmelićanskoj odjeći, s crkvicom u ruci.

Slika: Sveti Agab

Slika: Sveti Agab

Slika: Sveti Agab

Slika: Sveti Agab

Slika: Sveti Agab

Slika: Sveti Agab

Slika: Sveti Agab

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani