Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani

Sveti Modest Karantanski - 3. prosinac

Sveti Modest Karantanski

Sveti Modest (Modestus), irski benediktinski monah, misionar i biskup, apostol Karantanije, rođen je oko 720. u Irskoj (po nekim izvorima u Dublinu). Na područje Bavarske došao je prije 750, za vladavine vojvode Odila. Njegov učitelj, sveti Virgil, biskup Salzburga, poslao ga je 752. po želji karantanskog kneza Hotimira (Cheitmara), zajedno s drugim kršćanskim duhovnicima, u Karantaniju, povijesnu pokrajinu u Istočnim Alpama, slavensku kneževinu nastalu u VII. stoljeću, prvu slovensku državnu tvorevinu (danas južna Austrija i sjeveroistočna Slovenija). Modest je na Gosposvetskom polju (Zollfeld), nedaleko od Karnburga (Krnskog grada), tada upravnog i političkog središta Karantanije, dao sagraditi crkvu posvećenu Mariji. Ta je crkva vjerojatno bila prethodnica današnje glasovite crkve Gospe Svete (Maria Saal) i središte širenja kršćanstva u Karantaniji.

Modest je s tog mjesta djelovao po cijeloj Karantaniji, naučavao, širio Radosnu vijest po alpskim dolinama i posvećivao duhovnike. Podupirao je tamošnje Slavene u otporu protiv avarskih prodora. Bio je biskup misionar, koji se neprestano nalazio na putu. Pored crkve Gospe Svete sagradio je još dvije crkve, jednu na mjestu negdašnjeg središta rimske biskupije Teurnije (danas St. Peter im Holz, kotar Spittal an der Drau, Koruška)), a drugu blizu Ingeringa (danas područje Gaala i Spielberga, kotar Murtal, Štajerska). Modest je preminuo prije godine 772, vjerojatno 763, u Maria Saalu (slovenski Gospa Sveta, danas austrijska pokrajina Koruška). U crkvi Gospe Svete je i pokopan. Nakon njegove smrti pokrštavanje Karantanije je privremeno zaustavljeno zbog otpora tamošnjih pogana. Kasnije su Modestovo djelo nastavili novi biskupi i misionari. U Sloveniji je svetom Modestu posvećena crkva u Kranju, na Zlatem polju. Svetog Modesta naročito štuju žitelji Koruške, i Slovenci i Austrijanci.

Slika: Sveti Modest Karantanski

Slika: Sveti Modest Karantanski

Slika: Sveti Modest Karantanski

Slika: Sveti Modest Karantanski

Slika: Sveti Modest Karantanski

Slika: Sveti Modest Karantanski

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani