Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - SIJEČANJ

1Blažena Djevica Marija Bogorodica
1Sveti Odilo
1Sveti Josip Marija Tomasi
2Sveti Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski
2Sveti Makarije Aleksandrijski
3Presveto Ime Isusovo
3Sveta Genoveva
4Sveta Angela iz Foligna
4Sveta Elizabeth Ann Seton
5Sveti Gerlach
5Sveti Ivan Nepomuk Neumann
6Bogojavljenje (Tri kralja)
6Sveti Andrija Bessette
6Sveta Rafaela Marija od Presvetoga Srca Isusova Porras y Ayllón
7Krštenje Gospodinovo
7Sveti Rajmund Penjafortski
7Sveti Karlo iz Sezzea
7Sveti Valentin iz Passaua
8Gospa brze pomoći
8Sveti Severin
8Sveti Erhard iz Regensburga
8Blažena Eurosia Fabris Barban
9Sveti Adrian
9Blažena Alix Le Clerc
10Sveti Agaton
10Sveti Vilim iz Bourgesa
11Sveti Higin
11Sveti Teodozije
12Sveti Arkadije
12Sveta Marguerite Bourgeoys
13Sveti Hilarije
13Sveti Agricije iz Triera
14Sveti Feliks iz Nole
14Blaženi Odorik iz Pordenonea
15Sveta Anastazija (Stošija)
15Sveti Pavao pustinjak
15Sveti Habakuk
16Sveti Marcel papa i mučenik
16Sveti Fursa
16Sveti Tozzo
17Sveti Antun opat
17Sveti Jenaro Sánchez y Delgadillo
18Sveta Margareta Ugarska
18Sveti Romedije
19Sveti Henrik iz Uppsale
19Sveti Josip Sebastijan Pelczar
20Sveti Fabijan i Sebastijan
20Blaženi Cyprian Michael Iwene Tansi
21Sveta Agneza
21Sveti Publije
22Sveti Vinko đakon i mučenik
22Blaženi László Batthyány-Strattmann
22Sveta Teodolinda
23Sveti Vinko Pallotti
23Sveta Emerencijana
24Sveti Franjo Saleški
24Blaženi ukrajinski mučenici iz Pratulina
24Sveti Arno Salzburški
25Obraćenje svetog Pavla
25Sveti Ananija
26Sveti Timotej i Tit
26Sveta Paula Rimska
27Sveta Angela Merici
27Blaženi Henrik Suso
28Sveti Toma Akvinski
28Blaženi Karlo Veliki
29Blaženi Julijan Maunoir
29Blaženi Bronisław Markiewicz
30Sveta Martina
30Sveta Hijacinta Marescotti
31Sveti Ivan Bosco
31Sveti Francesco Saverio Maria Bianchi

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani

Sveti Fabijan i Sebastijan - 20. siječanj

Sveti Fabijan i Sebastijan

Danas slavimo svete Fabijana i Sebastijana, mučenike iz III. stoljeća. Prema legendi Fabijan je bio seljak i laik, koji se slučajno zatekao u Rimu baš na dan izbora pape. Bijela golubica sletjela je usred okupljenog mnoštva na njegovu glavu, a nazočni kler i vjernici shvatili su to kao znak Svetog Duha i aklamacijom ga izabrali za dvadesetog Kristovog namjesnika. Sveti Fabijan postao je papom godine 236. i pamti se naročito zbog velike ljubavi koju je pokazivao prema siromasima i zbog brige koju je vodio da imena mučenika za ime Kristovo ostanu zapisana i zapamćena. Podijelio je Rim u sedam okruga i spominje se da je sedmorici đakona povjerio brigu za siromahe, a sedmorici podđakona dužnost da bilježe djela svetih mučenika, osobito njihovu muku i smrt. Vjernost i hrabrost mučenika bila je snažan poticaj za sve kršćane, koji su za vjeru bili spremni žrtvovati i život. Borac protiv krivovjerja, slao je misionare u Galiju, među njima svetog Dionizija i još šestoricu biskupa. Prema predaji pokrstio je cara Filipa i njegovog sina. Poginuo je mučeničkom smrću na današnji dan, 20. siječnja 250, za vrijeme Decijeva progonstva i pokopan je u Kalistovim katakombama, o čemu svjedoči grčki napis na njegovom grobu. O mučeništvu svetog Fabijana sačuvane su dvije poslanice, jedna slavnoga kartaškoga biskupa svetog Ciprijana, a druga Rimske crkve. Obje ga prikazuju kao mučenika koji je dao primjer vjere i jakosti.
Sveti Sebastijan rodio se oko 256. po nekima u Milanu, a po nekima u Narbonneu (Galija). Vjerojatno je već od djetinjstva bio kršćanin, a školovao se u Milanu. Posvetio se vojničkom staležu i postao zapovjednik Dioklecijanove tjelesne straže u Rimu. U vrijeme najkrvavijih progona kršćana, oko 288, Sebastijan, carski miljenik, posjećivao ih je u zatvoru i donosio im hranu. Činio je čuda, ozdravljivao bolesnike i obraćao pogane, među njima i mnoge vojnike, na kršćanstvo. Zbog toga je optužen, a kako se nije htio odreći vjere, osuđen je na smrt. Privezan je za stablo, a vojnici su ga gađali strelicama sve dok nije izgledao poput bodljikavog ježa. Misleći da je mrtav, prišla mu je kršćanka, sveta Irena Rimska, kako bi ga pokopala, ali on je bio živ. Irena ga je prenijela u svoju kuću i njegovala ga dok nije ozdravio. Sebastijan nije htio pobjeći od mučeništva pa je prišao caru Dioklecijanu za vrijeme jedne šetnje i optužio ga za surovost prema kršćanima. Car se prestrašio vjerujući da pred sobom ima duha, ali kad se uvjerio da je Sebastijan živ, dao ga je istući do smrti i baciti u jedan kanal. Kršćani su ga izvukli i pokopali u katakombama (Via Appia u Rimu), koje su poslije nazvane njegovim imenom. Tada je i prvi put korišten naziv katakombe (ad catacumbas). Kasnije mu je u Rimu podignuta veličanstvena bazilika, San Sebastiano fuori le mura (Sveti Sebastijan izvan zidina). Ranokršćanska hagiografska zbirka „Opis smrti i ukop mučenika“ svjedoči o njegovom štovanju. U srednjem vijeku osobito je štovan kao zaštitnik od kuge, a od renesanse je postao popularan lik u likovnim umjetnostima, prikazivan kao mladić čije je tijelo izrešetano strelicama (Botticelli, Memling, Mantegna, Perugino, Dürer, Carpaccio, Tizian, Van Dyck, Reni, El Greco, Delacroix i drugi). Zaštitnik je stoke, sportaša, strijelaca, oružara, puškara, proizvođača strijela i reketa, knjigoveža, vrtlara, trgovaca i trgovina željeznom robom, talioničara, zidara, klesara, policajaca, vojnika, čipkarica, umirućih te mnogih naselja, župa, crkava i kapela širom svijeta.
Svetima Fabijanu i Sebastijanu posvećena su naselja, župe, crkve i kapele i u hrvatskim krajevima (Stankovo kod Jastrebarskog, Cvetković kod Jastrebarskog, Kuče kod Velike Gorice, Slani Potok kod Gornje Stubice, Varaždin, Varaždinske Toplice, Oštrice kod Novog Marofa, Letovanić kod Lekenika, Donja Gračenica kod Popovače, Lazina kod Draganića, Zagradci kod Netretića, Otočac, Brinje, Gacka dolina, Kastav, Rijeka, Novi Vinodolski, Boljun kod Lupoglava, Dragozetići na Cresu, Žrnovnica kod Splita, Donji Humac kod Nerežišća na Braču, Jelsa na Hvaru, Petrovaradin). Svim našim Fabijanima i Sebastijanima želimo sretan imendan!

Sveti Fabijan i Sebastijan u našem gradu, našoj župi i našem dekanatu

U našem gradu svetima Fabijanu i Sebastijanu posvećena je kapela u Stankovu (župa svete Marije pod Okićem). Ta se kapela prvi put spominje u vizitaciji 1642. Mještani Stankova i Orešja sagradili su drvenu kapelu u znak zahvalnosti jer su po zagovoru svetih Fabijana i Sebastijana spašeni od kuge. Nakon II. svjetskog rata kapela je srušena, a sačuvan je samo oltar i zvono. Godine 1991. položen je kamen temeljac za novu kapelu na istom mjestu, a kapela je završena i blagoslovljena 1992. i oko nje je ponovo uređeno groblje, koje je nekada bilo na tom mjestu.

Sveti Fabijan i Sebastijan u našoj se župi od davnina štuju u Cvetkoviću, gdje je u kapeli svetog Emerika 1892. postavljen oltar s njihovom slikom, djelom glasovitog slikara Ferde Quiquereza.

U Jastrebarskom dekanatu svetima Fabijanu i Sebastijanu posvećena je kapela u Lazini (župa i općina Draganić), koja se spominje već 1668.

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan

Slika: Sveti Sebastijan

Slika: Sveti Sebastijan

Slika: Sveti Sebastijan

Slika: Sveti Sebastijan

Slika: Sveti Fabijan

Slika: Sveti Fabijan

Slika: Sveti Fabijan

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan - župna crkva u Rijeci

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan - župna crkva u Varaždinu

Slika: Sveti Fabijan i Sebastijan - crkva u Kučama

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani