Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - SVIBANJ

1Sveti Josip Radnik
1Sveti Jeremija
1Sveti Riccardo Pampuri
1Sveti Pellegrino Laziosi
2Sveti Atanazije
2Sveti José María Rubio y Peralta
2Sveti Josip patrijarh
3Sveti Filip i Jakov
3Sveti Stanisław Kazimierczyk
3Blaženi Edoardo Giuseppe Rosaz
4Sveti Florijan
4Blaženi Jean-Martin Moÿe
4Blaženi Julijan iz Bala
5Sveti Nunzio Sulprizio
5Sveti Gotthard
5Sveta Judita
6Blažena Caterina Troiani
6Blažena Anna Rosa Gattorno
6Sveti François de Laval
7Sveti Dujam
7Blažena Gizela Ugarska
7Sluga Božji Šimun Filipović
8Sveta Ruža Venerini
8Sveta Ida iz Nivellesa
8Sveti Viktor Maur
9Sveti Kristofor
9Sveti Izaija
9Sveti Pahomije
10Blaženi Ivan Merz
10Gospa Trsatska
10Sveti Ivan de Ávila
11Sveti Franjo de Geronimo
11Sveti Ignacije iz Laconija
11Sveti Job
12Sveti Leopold Bogdan Mandić
12Sveti Pankracije
12Sveta Laura Montoya
13Gospa Fatimska
13Sveti Andrija Hubert Fournet
13Sveti Servacije
14Sveti Matija
14Sveta Maria Domenica Mazzarello
14Sluga Božji Lino Maupas
15Sveti Izidor ratar
15Sveti Mihael Garicoïts
15Sveta Sofija
16Sveti Ivan Nepomuk
16Sveti Andrija Bobola
16Sveti Ubald
16Službenica Božja Žarka Ivasić
17Sveti Pascual Baylón
17Sveti Simon Stock
17Blažena Antonia Mesina
18Uzašašće Gospodinovo (Spasovo)
18Sveti Ivan I.
18Sveti Feliks iz Cantalicea
18Sveti Erik Švedski
19Sveti Celestin V.
19Sveti Ivo Hélory
19Sveta Maria Bernarda Bütler
20Sveti Bernardin Sienski
20Sveti Antonino Pierozzi
20Sveta Sara
21Sveti Eugène de Mazenod
21Sveti Cristóbal Magallanes Jara
21Sveti Heming
22Sveta Rita iz Cascije
22Sveta Julija s Korzike
22Sveta Dulce Lopes Pontes
22Sluga Božji Lovro Milanović
23Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi
23Sveti Ivo iz Chartresa
23Sveta Eufrosina iz Polocka
24Marija pomoćnica
24Sveti Vinko Lerinski
24Sveta Estera
25Sveti Urban
25Sveti Beda Časni
25Sveti Zakej
26Sveti Filip Neri
26Sveta Marija Magdalena de' Pazzi
26Sveta Mariana de Paredes
27Sveti Augustin Canterburyjski
27Sveti Grgur VII
27Blaženi Lojze Grozde
28Duhovi
28Sveti German Pariški
28Blažena Maria Bartolomea Bagnesi
28Blažena Margaret Pole
29Marija Majka Crkve
29Sveta Uršula Ledóchowska
29Sveti Euzebije i Polion
29Sveta Bona iz Pise
30Sveta Ivana Orleanska
30Sveti Ferdinand III
30Sveti Gavin iz Porto Torresa
31Pohod Blažene Djevice Marije
31Sveta Petronila
31Majka Božja od Kamenitih vrata

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Mjesec    Dan     

Svetac dana - Sveti Atanazije

Sveti Atanazije

Sveti Atanazije

Današnji sveti zaštitnik je Atanazije Veliki, biskup Aleksandrije i crkveni naučitelj. Rodio se u Aleksandriji oko 298, za progona kršćana. Jedan od velikana ranoga kršćanstva, prozvan je „ocem pravovjerja“ i „stupom crkve“. Zanesen kršćanskim asketskim idealima, u mladosti je bio učenik pustinjaka svetog Antuna Velikog. Studirao je filozofiju i teologiju u Aleksandriji. Bio je đakon, tajnik i učenik aleksandrijskog biskupa Aleksandra. Kao đakon sudjelovao je 325. na saboru u Niceji, a od 328. bio je aleksandrijski biskup. Vjernici su ga primili s oduševljenjem kao „vjerodostojnog kršćanina, asketu i pravog biskupa“.
Protivnik krivovjernih arijanaca, koji su nijekali Kristovo božanstvo, proganjan je čitav život i pet puta protjeran iz svoje biskupije (u Trier, Rim i egipatsku pustinju). Za Krista i njegov pravovjerni nauk bio je spreman položiti i vlastiti život. Ostavio je mnoštvo djela: apologetskih („Protiv pogana“, „O utjelovljenju“), dogmatskih i povijesno-asketskih, uglavnom u obranu nicejskog vjerovanja i protiv arijanstva, spise s tumačenjima Svetog pisma i brojne poslanice. Napisao je i životopis svetog Antuna Pustinjaka. Preminuo je na današnji dan, 2. svibnja 373. u Aleksandriji. Crkvenim naučiteljem proglasio ga je 1568. papa Pio V.

Sveti Atanazije

Slika: Sveti Atanazije

Sveti Atanazije

Slika: Sveti Atanazije

Sveti Atanazije

Slika: Sveti Atanazije

Sveti Atanazije

Slika: Sveti Atanazije

Sveti Atanazije

Slika: Sveti Atanazije

Svetac dana - Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta, španjolski svećenik, isusovac, „apostol Madrida“, rođen je 22. srpnja 1864. u Dalíasu (provincija Almería, Andaluzija), kao najstarije od trinaestero djece u seljačkoj obitelji Francisca Rubija i Mercedes Peralta. Od djetinjstva je maštao o svećeničkom pozivu pa je 1876. ušao u sjemenište u Almeríji. Premjestio se 1879. u sjemenište u Granadu, gdje je studirao filozofiju, teologiju i kanonsko pravo. Za svećenika je zaređen 24. rujna 1887. u Madridu, a nakon toga djelovao u blizini Madrida, kao kapelan u Chinchónu (1887-1889) i župnik u Estremeri (1889-1890). Od 1890. do 1894. predavao je u madridskom sjemeništu metafiziku, latinski i teologiju te djelovao kao kapelan kod madridskih redovnica bernardinki u crkvi Sacramento de Madrid. Gotovo 20 godina vodio je brigu o starijem bratu, svećeniku. Posjetio je 1904. Svetu zemlju i Rim, a 1906. ušao u isusovački novicijat u Granadi. Svečane redovničke zavjete položio je 1908. Otac Rubio bio je primjeran u svojem pastoralnom djelovanju pa ga je madridski nadbiskup Leopoldo Eijo y Garay nazvao apostolom Madida. Bio je poznat po svojim jednostavnim, dirljivim propovijedima i obratio mnoge bezvjerce.

Omiljeni ispovjednik, naročitu brigu vodio je o siromasima i pružao im svu moguću materijalnu i duhovnu pomoć. Pod njegovim vodstvom otvorene su besplatne škole koje su nudile siromašnim učenicima raznolika znanja i zanate. Ustrajno je pomagao bolesnicima, tražio posao za nezaposlene i osnivao različite vjerske i dobrotvorne udruge. Bio je duša i srce dobrotvornih akcija, ali je uvijek ostajao u pozadini. Organizirao je misije i duhovne vježbe u najsiromašnijim dijelovima i predgrađima Madrida. Vjerovao je da siromasima treba pomoći potpuno, i duhovno i materijalno, a treba ih voljeti onakve kakvi jesu, te cijeniti njihovo dostojanstvo. O njemu kruže brojne legende i pripisuju mu se mnoga čuda, ozdravljenja i proročanstva. Bio je poznat po uzrečici: „Čini ono što Bog želi i želi ono što Bog čini“. Mistik, s darom vizija i bilokacija, otac José María Rubio y Peralta preminuo je na današnji dan, 2. svibnja 1929, u Aranjuezu, 42 kilometra južno od Madrida. Njegove relikvije čuvaju se i časte u madridskoj isusovačkoj crkvi Svetog Franje Borgije i Presvetog Srca Isusovog. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 6. listopada 1985, a svetim 4. svibnja 2003. u Madridu.

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Sveti José María Rubio y Peralta

Slika: Sveti José María Rubio y Peralta

Svetac dana - Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip (hebrejski jōsēf: neka Jahve pridoda), starozavjetni patrijarh, bio je jedanaesti sin patrijarha Jakova, prvi od dvojice njegovih sinova s voljenom ženom Rahelom. Živio je u 18. i 17. stoljeću prije Krista. Priča o Josipu dio je starozavjetne Knjige Postanka. Jakov je Josipa volio najviše od sve svoje djece pa su njegova braća bila ljubomorna. Dvije noći Josip je usnuo da će postati gospodar nad svojom braćom i oni će mu se klanjati. Oni su ga zbog toga još više zamrzili i odlučili su ga ubiti. Ukazala im se prilika kad su jednom zajedno čuvali stoku. Najstariji od braće, Ruben, protivio se ubojstvu brata i naredio im da ga bace u jednu čatrnju, a zatim se udaljio od njih. Jedan od braće, Juda, predložio je da Josipa ne ubiju već da ga radije prodaju kao roba trgovcima koji su s karavanom prolazili prema Egiptu. Ocu Jakovu kazali su da je Josipa rastrgala divlja zvijer. U Egiptu je Josip postao sužanj u kući faraonovog zapovjednika straže Potifara. Josip je ubrzo zadobio njegovo povjerenje pa je postao upravitelj Potifarove kuće. Svidio se Potifarovoj ženi i ona ga je odlučila zavesti. Josip je odbio njezine namjere i odlučio je ostati vjeran gospodaru. Žena ga je potom optužila da je on zavodio nju. Zbog toga je Josip dospio u tamnicu. I tamo su njegova pamet i spretnost došle do izražaja pa ga je zavolio i upravitelj tamnice. Josip je tumačio snove dvojici zatvorenih faraonovih slugu, peharniku i pekaru. Jednom je faraon usnuo san koji mu nitko nije uspio protumačiti. Sluge su se sjetili Josipa i preporučili ga faraonu. Faraon je ispričao Josipu san, u kojem je usnio sedam debelih krava, a potom sedam mršavih krava koje su pojele one debele. Usnuo je i sedam šturih klasova kako gutaju sedam jedrih klasova. Josip je uz Božju pomoć prorekao faraonu sedam sušnih godina koje će uslijediti nakon sedam plodnih godina. Preporučio je faraonu da se na to pripremi, a faraon ga je za nagradu postavio za upravitelja dvora. Dao mu je za ženu Asenatu, kćer svećenika Poti-Fere, i ona je Josipu rodila dva sina, Manašea i Efrajima.

Mudrim gospodarskim mjerama Josip je ublažio sedmogodišnju glad u Egiptu. Tijekom sedam godina obilja skupio je zalihe za sedam gladnih godina. Žita nije bilo nigdje osim u Egiptu pa je glad u Kanaanu natjerala Josipovu braću da pođu u Egipat po žito. Josip ih je prepoznao, ali oni njega nisu. Stavio ih je na kušnju kako bi vidio jesu li se promijenili. Jednog od njih, Šimuna, zadržao je u zatvoru i naložio im da sljedeći put dovedu najmlađeg brata Benjamina, uz Josipa jedino Jakovljevo i Rahelino dijete. Kad su opet došli u Egipat, Josip je naredio se se u Benjaminovu vreću sa žitom ubaci srebrni pehar, kako bi ga mogao optužiti za krađu. Braća nisu željela da Benjamin strada jer su znali da bi njihov stari otac umro od tuge pa su preuzeli krivnju na sebe. Josip je uvidio da su se braća promijenila i otkrio im je da je on njihov brat. Oprostio im je krivnju, oni su se vratili po oca Jakova, a Josip je potom cijelu obitelj naselio u Egiptu. Smatra se praocem jednog izraelskog plemena koje je imalo veliku moć, pa se cijelo Sjeverno kraljevstvo ponekad zove „dom Josipov“. Sav biblijski tekst o Josipu usmjeren je na pouku prema kojoj Božja promisao koji put okreće na dobro i najsramotnija ljudska djela. Josipovim dolaskom u Egipat pripremljen je trnovit, ali i slavan tijek izraelske povijesti, oslobođenje iz ropstva. U Novom zavjetu Josip se spominje kao primjer vjere (Poslanica Hebrejima 11, 22). Njegov život čest je motiv u likovnim umjetnostima (Rafael, Rembrandt, Velázquez, Marc Chagall), književnosti (srednjovjekovna nabožna književnost, Grgur Čevapović, Thomas Mann) i glazbi (Georg Friedrich Händel, Étienne Méhul, Richard Strauss, Andrew Lloyd Webber).

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Sveti Josip patrijarh

Slika: Sveti Josip patrijarh

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani